Alle touchscreen apparaten op een rijtje op Touchscreenweb.nl

Opmars van touchscreen

De ontwikkeling van de touchscreen gaat werkelijk als een speer. Touchscreen wil niets anders zeggen dan aanraakscherm en zorgt voor een interactieve deelname aan alles wat zich op het desbetreffende scherm voordoet. Inmiddels worden er tal van producten met touchscreens gemaakt. Dit zorgt tevens voor een stevige concurrentie, wat voor de consument dan weer gunstig is. Ondanks de super moderne technologie van touchscreens, blijven de prijzen namelijk redelijk en blijft het voor iedereen mogelijk de prachtigste touchscreen apparaten te kopen.

Gemak met touchscreen apparaten

Door een touchscreen wordt het werken met de diverse touchscreen apparaten eenvoudiger. De diverse afbeeldingen op een touchscreen scherm, geven namelijk precies aan welke functie hieraan vast zit. Door de afbeelding aan te raken, komt u direct in contact me de desbetreffende functie. Touchscreens worden met diverse technologieën gemaakt. Dit is tevens afhankelijk van de functie van het touchscreen apparaat. Producten die inmiddels met touchscreen worden gemaakt zijn onder meer:

en nog vele andere producten. Door de geweldige touchscreen technologie wordt het tevens mogelijk, diverse apparaten compacter te maken, omdat er geen knoppen en schakelaars meer voor de bediening nodig zijn. Wacht dus niet langer en kijk wat de vele touchscreen apparaten voor jou kunnen betekenen.

Alle apparaten overzichtelijk bijeen

Hier vindt u alle touchscreens bij elkaar. Zo vindt u hier de nieuwste digitale foto camera's, de betere digitale videocamera's, maar uiteraard ook de nieuwste touchscreen modellen van de mobiele telefoons en smartphones!

 

setQuery( $sql); $rows = $db->loadObjectList(); for ($i=0, $n=count( $rows ); $i < $n; $i++){ $row = &$rows[$i]; $cat_id=$row->parent; $menulink_id=$row->id; $article_id=$row->link;#TODO strippen $home=$row->home; if ($home=='1'){ # HOMEPAGE $show_links='home'; } elseif ($cat_id=='0'){ # HOOFDCATEGORIE $show_links='category'; $cat_id=$menulink_id; $cat_alias=$row->alias; $TITEL='

 Meer websites in de categorie '.$row->name.':

'; } else { # Single Website $show_links='single'; $sql="SELECT alias,name FROM `jos_menu` WHERE `jos_menu`.`id`='$cat_id' "; $db->setQuery( $sql); $rows = $db->loadObjectList(); $cat_alias=$rows[0]->alias; $TITEL='

 Meer websites in de categorie '.$rows[0]->name.':

'; } } # alle links op de homepage $sql_links_homepage="SELECT TV_links.id as link_id, TV_links.url as url, TV_links.affiliate_url as affiliate_url, TV_links.alternate_url as alternate_url, jos_menu.name as name, jos_menu.alias as alias, jos_menu.parent as parent, PARENT.name as parentname, PARENT.alias as parentalias, PARENT_CATEGORIE.ordering as parent_ordering, PARENT_CATEGORIE.description as parentcontentdescr, CHILD_RATING.rating_sum as ratingSUM, CHILD_RATING.rating_count as ratingCOUNT FROM jos_menu LEFT JOIN TV_links ON TV_links.menulink_id=jos_menu.id LEFT JOIN jos_menu as PARENT ON PARENT.id=jos_menu.parent LEFT JOIN jos_content as PARENT_CONTENT ON PARENT_CONTENT.id=REPLACE(PARENT.link,'index.php?option=com_content&view=article&id=','') LEFT JOIN jos_categories as PARENT_CATEGORIE ON PARENT_CATEGORIE.id=PARENT_CONTENT.catid LEFT JOIN jos_content as CHILD_CONTENT ON CHILD_CONTENT.id=REPLACE(jos_menu.link,'index.php?option=com_content&view=article&id=','') LEFT JOIN jos_content_rating as CHILD_RATING ON CHILD_RATING.content_id=CHILD_CONTENT.id WHERE TV_links.status = 'online' AND TV_links.homepage = 'ja' ORDER by parent_ordering,ratingSUM DESC,affiliate_URL DESC "; //ORDER by parent_ordering,(ratingSUM/ratingCOUNT) DESC # alle links uit deze category $sql_links_all="SELECT TV_links.id as link_id, TV_links.url as url, TV_links.affiliate_url as affiliate_url, TV_links.alternate_url as alternate_url, jos_menu.name as name, jos_menu.alias as alias FROM jos_menu LEFT JOIN TV_links ON TV_links.menulink_id=jos_menu.id WHERE TV_links.status = 'online' AND jos_menu.id IN ( SELECT jos_menu.id FROM jos_menu WHERE jos_menu.parent = '$cat_id') "; $sql_links_limit=" ORDER BY RAND()";// LIMIT 13 "; # alleen gegevens van deze link $sql_links_single="SELECT TV_links.id as link_id, TV_links.url as url, TV_links.affiliate_url as affiliate_url, TV_links.alternate_url as alternate_url, jos_menu.name as name, jos_menu.alias as alias FROM jos_menu LEFT JOIN TV_links ON TV_links.menulink_id=jos_menu.id WHERE TV_links.status = 'online' AND jos_menu.id='$menulink_id' "; if ($show_links=='home'){ $db->setQuery($sql_links_homepage); $rows = $db->loadObjectList(); $OUTPUT.=getTSWLinks::showLinksHomePage($rows,$db); } elseif ($show_links=='category'){ $db->setQuery($sql_links_all); $rows = $db->loadObjectList(); $OUTPUT.=getTSWLinks::showLinksAll($rows,$cat_alias,$TITEL); } elseif ($show_links=='single'){ $db->setQuery($sql_links_single); $rows = $db->loadObjectList(); $OUTPUT.=getTSWLinks::showLinksSingle($rows,$cat_alias); $db->setQuery($sql_links_all.$sql_links_limit); $rows = $db->loadObjectList(); $OUTPUT.=getTSWLinks::showLinksAllSpecial($rows,$cat_alias,$TITEL); } class getTSWLinks { function showLinksHomePage($rows,$db){ $OUTPUT.= ''; return $OUTPUT; } function showLinksSingle($rows,$cat_alias){ $OUTPUT.= ''; return $OUTPUT; } function showLinksAll($rows,$cat_alias,$TITEL){ $OUTPUT.= ''; return $OUTPUT; } function showLinksAllSpecial($rows,$cat_alias,$TITEL){ $OUTPUT.= ''; return $OUTPUT; } } echo $OUTPUT; ?>

Copyright 2016 www.touchscreenweb.nl